Bona Ciklo
Activiteiten
Volhoudbaarheid
Duurzaam Roermond
FAQ
Over
Contact

Privacy verklaring Bona Ciklo, versie 1.0

Mei 2018

Bona Ciklo neemt de privacy van haar relaties serieus. In deze verklaring wordt uitgelegd wat er met de gegevens wordt gedaan. Deze verklaring geldt voor het bedrijf Bona Ciklo en de website www.bonaciklo.nl/www.bonaciklo.com.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt:

 Bona Ciklo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Bona Ciklo, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bona Ciklo verstrekt. Bona Ciklo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Uw bankrekeningnummer, BTW nummer en KvK nummer

Wanneer u zakendoet met Bona Ciklo worden uw bedrijfsgegevens opgeslagen en verwerkt in de boekhouding en administratie. Deze informatie wordt alleen gedeeld met andere partijen als dit voor de opdracht noodzakelijk is of er een juridische verplichting is. Uw gegevens worden niet voor andere doelen gedeeld.

Waarom Bona Ciklo uw gegevens nodig heeft:

Uw gegevens worden in eerste instantie verwerkt voor de uitvoering van uw opdracht aan Bona Ciklo. Daarnaast kan uw email-adres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van ontwikkelingen bij Bona Ciklo die interessant kunnen zijn voor u. U kunt u altijd afmelden van deze informatie. Nieuwsbrieven worden bij voorkeur verstuurd via Mailchimp, een partij die verantwoord omgaat met uw gegevens en met wie een overeenkomst is afgesloten.


Hoe lang bewaart Bona Ciklo uw gegevens:

Bona Ciklo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Bona Ciklo wil op uw verzoek alle persoonlijke gegevens verwijderen uit de administratie, vooropgesteld dat alle facturen zijn betaald. U kunt te allen tijde uw gegevens laten aanpassen via post, telefoon of email. Verzoeken daartoe kunt u richten aan info@BonaCiklo.nl. Verzoeken worden binnen 4 weken verwerkt.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Bona Ciklo worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bona Ciklo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

 Bona Ciklo maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bona Ciklo bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan BonaCiklo te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bona Ciklo heeft hier geen invloed op.

Bona Ciklo heeft Google geen toestemming gegeven om via Bona Ciklo verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen

Bona Ciklo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bona Ciklo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

De internetsites www.bonaciklo.nl/www.bonaciklo.com bevatten links naar websites die geen onderdeel zijn van Bona Ciklo. Bona Ciklo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de privacy policy van deze internetsites.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bona Ciklo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bona Ciklo op via info@bonaciklo.nl.

Bona Ciklo is als volgt te bereiken:

Postadres/vestigingsadres: Kapellerlaan 149, 6045 AC Roermond

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 70055998

Telefoon: 0618226422

E-mailadres: info@bonaciklo.nl

Deze pagina delen: